värva en vän

Företagare lyssnar på företagare. Därför hör vi ofta att Rinkel-kunder har hittat oss via rekommendationer. Det tycker vi är fantastiskt, men det borde väl finnas något i gengäld, eller hur?

Som kund får du därför en unik länk med rabattkod att dela i ditt nätverk. För varje kund som registrerar sig via denna länk får du en ersättning!

Villkor värva en vän

Version: AVWB7J_1.0
Datum: 23 december 2021
Aktionsperiod: Fortlöpande

Följande villkor gäller för Rinkel "Värva en vän"-aktion av Rinkel B.V. och utgör en integrerad del av varje avtal mellan Rinkel B.V. och dess deltagande kunder.

Aktion: Dela din unika länk i ditt nätverk och få 150kr kredit på ditt konto för varje företagare som blir Rinkel-kund via din unika länk. Medföretagaren får 50% rabatt den första månaden på abonnemanget. När medföretagaren har varit kund hos Rinkel i mer än 3 månader läggs krediten automatiskt till ditt saldo.

Det finns ingen gräns för det totala belopp du kan tjäna, beloppet sätts in på ditt Rinkel-konto och kan användas för att betala dina telefonräkningar, röstartister och andra produkter köpta via Rinkel.

Rabatt för den nya kunden: Aktionen för den rekommenderade användaren ger rätt till en månads 50% rabatt på Essential, Professional eller Expert-abonnemanget, oavsett antal användare (exklusive samtalstid), som börjar från köptillfället. Abonnemanget måste köpas via den befintliga kundens unika URL.

Rabattaktionen gäller endast Essential, Professional eller Expert-abonnemanget oavsett antal användare (exklusive samtalstid). Engångsköp som ett premiumnummer, röstartister eller samtals inspelning är undantagna från rabattaktionen. 

Målgrupp: Kredit tilldelas endast när du rekommenderar en ny kund som tidigare inte har varit bekant med Rinkel. Användare som otillbörligt utnyttjar rabattaktionen kan när som helst stängas av och debiteras utan meddelande.

Kredit: Krediten sätts automatiskt in på My Rinkel-kontot efter att den rekommenderade medföretagaren har varit kund i minst 3 månader. Det aktuella saldot finns på My Rinkel, under administration och fakturering. Det är inte möjligt att ta ut krediten eller få den utbetald.

Villkoren har sammanställts med stor omsorg, alla visade priser är med förbehåll för tryck- och sättningsfel.