Villkor: Första månaden, 50% rabattaktion

Giltigt för alla abonnemang tecknade hos Rinkel B.V. genom en kampanj.

Version: AVWPH_1.1
Datum: 6 maj 2024
Aktionsperiod: från och med 6 maj 2024

Följande villkor gäller för den första månaden, 50% rabattaktionen från Rinkel B.V. och utgör en integrerad del av varje avtal mellan Rinkel B.V. och dess deltagande kunder. Rabattaktionen gäller inte i kombination med andra rabattaktioner, partnerförmåner etc.

Villkor Essential första månaden, 50% rabatt

Aktion: Rabatten ger rätt till första månaden 50% rabatt på ett Essential-abonnemang oavsett antalet användare (exklusive samtalsminuter), med början från köptillfället. Denna rabatt gäller både för månads- och årsabonnemang.

Rabattaktionen är endast giltig för abonnemanget Essential, oavsett antalet användare (exklusive samtalsminuter). Engångsköp som svarsjänst eller röstöversättningar omfattas inte av rabattaktionen. Rabatten gäller inte i kombination med andra aktioner eller för 088-nummer och internationella telefonnummer.

Målgrupp: Rabatten gäller endast för nya användare (från och med 6 maj 2024). Användare som olovligt utnyttjar rabattaktionen kan när som helst och utan meddelande stängas av och efterfaktureras. Rabattaktionen gäller exklusivt samtalsminuter, pris per minut är 0,06 € (beräknat per sekund).

Varaktighet: Rabattaktionens varaktighet är 1 månad efter beställningsdatum och kan tillämpas en gång på en beställning som gjorts efter den 5 maj 2024. Abonnemanget förlängs automatiskt varje månad efter aktionsperiodens slut (1 månad), och det är möjligt att säga upp abonnemanget innan fakturadatumets slut.
 


Villkor Professional första månaden, 50% rabatt

Aktion: Rabatten ger rätt till 1 månad 50% rabatt på Professional-abonnemanget, med början från köptillfället. Gäller för alla användare i abonnemanget. Denna rabatt gäller både för månads- och årsabonnemang.

Engångsköp som svarsjänst eller röstöversättningar omfattas inte av rabattaktionen. Rabatten gäller inte i kombination med andra aktioner eller för 088-nummer och internationella telefonnummer.

Målgrupp: Rabatten gäller endast för nya användare (från och med 6 maj 2024). Användare som olovligt utnyttjar rabattaktionen kan när som helst och utan meddelande stängas av och efterfaktureras.

Varaktighet: Rabattaktionens varaktighet är 1 månad efter beställningsdatum och kan tillämpas en gång på en beställning som gjorts efter den 5 maj 2024. Abonnemanget förlängs automatiskt varje månad efter aktionsperiodens slut (1 månad), och det är möjligt att säga upp abonnemanget innan fakturadatumets slut.
 


Villkor Expert första månaden, 50% rabatt

Aktion: Rabatten ger rätt till 1 månad 50% rabatt på Expert-abonnemanget, med början från köptillfället. Gäller för alla användare i abonnemanget. Denna rabatt gäller både för månads- och årsabonnemang.

Engångsköp som svarsjänst eller röstöversättningar omfattas inte av rabattaktionen. Rabatten gäller inte i kombination med andra aktioner eller för 088-nummer och internationella telefonnummer.

Målgrupp: Rabatten gäller endast för nya användare (från och med 6 maj 2024). Användare som olovligt utnyttjar rabattaktionen kan när som helst och utan meddelande stängas av och efterfaktureras.

Varaktighet: Rabattaktionens varaktighet är 1 månad efter beställningsdatum och kan tillämpas en gång på en beställning som gjorts efter den 5 maj 2024. Abonnemanget förlängs automatiskt varje månad efter aktionsperiodens slut (1 månad), och det är möjligt att säga upp abonnemanget innan fakturadatumets slut.Villkor för uppgraderingar eller nedgraderingar

Om en beställning har gjorts enligt gällande villkor:

När en användare uppgraderar sitt abonnement inom en månad efter starten av abonnemanget, kommer rabatten för det nya abonnemanget att gälla. Rabattperioden löper från det första beställningstillfället, under en period av en månad.

När en användare inom en månad efter starten av abonnemanget tar emot en eller flera extra användare, kommer rabatten också att gälla för dessa användare till slutet av den inledande rabattperioden, som börjar från det första beställningstillfället.

Detta innebär till exempel:
Användare beställer den 6 maj 2024 ett Essential-abonnement, inklusive 1 användare. Då löper denna rabattperiod till den 5 juni 2024. Lägger användare till en ny användare den 13 maj 2024, kommer också denna extra användare att omfattas av 1 månads rabattaktion, till den 5 juni 2024.

Villkoren har sammanställts med stor omsorg, alla visade priser är med förbehåll för tryck- och sättningsfel.