Allmänna kampanjvillkor

Giltigt för alla abonnemang tecknade hos Rinkel B.V. genom en kampanj.

Datum: 25 augustus 2023

Dessa villkor och bestämmelser för kampanjer (”villkor och bestämmelser”) används av Rinkel och gäller för aktiviteter och erbjudanden (”kampanjer”).

  1. Giltighetsperiod. Varje erbjudande från Rinkel som utgörs av en kampanj är giltigt under den angivna perioden. Efter den perioden är det inte längre möjligt att delta i kampanjen. Om ingen giltighetsperiod är angiven avslutas kampanjen när den tas bort.
  2. Föremål och målgrupp. Kampanjer gäller den produkt eller tjänst som beskrivs i erbjudandet (”föremålet för kampanjen”). Kampanjer kan bara utnyttjas av den målgrupp som anges i åtgärden (”målgruppen”). Målgruppen kan t.ex. vara begränsad geografiskt och/eller begränsad till nya kunder eller befintliga kunder som redan har köpt vissa produkter och/eller tjänster från Rinkel. Om erbjudandet inte innehåller information om detta, gäller i vilket fall som helst att målgruppen för kampanjen är begränsad till kunder som inte tidigare har köpt in föremålet för kampanjen i någon form.
  3. Kombination av kampanjer. Kampanjer kan inte kombineras med andra kampanjer, erbjudanden eller rabatter från Rinkel. Rinkel har rätt att utesluta deltagare från en kampanj i händelse av misstanke om missbruk.
  4. Ändringar. Rinkel förbehåller sig rätten att ändra och/eller komplettera dessa villkor och bestämmelser när som helst och avsluta kampanjer i förtid. Detta påverkar inte kampanjer som redan har lösts in av en kund. De ändrade villkoren kommer att läggas ut ihop med kampanjen på den/de relevanta sidorna.
  5. Allmänna villkor och bestämmelser. Rinkels allmänna villkor och bestämmelser för kampanjer gäller för varje erbjudande från Rinkel och produkter och/eller tjänster som tillhandahålls av Rinkel. Du kan hitta och ladda ned dessa allmänna villkor och bestämmelser här för framtida bruk. Tillhandahållaren av erbjudandet är samma enhet som Rinkel, som ett kontrakt slutligen ingås med.

Villkoren har sammanställts med stor omsorg, alla visade priser är med förbehåll för tryck- och sättningsfel.