fair use policy

Med en Fair Use Policy förhindrar vi överbelastning av nätverket, missbruk och störningar för andra användare. Det är därför inte tillåtet för företag vars verksamhet är inriktad på telefonitjänster till tredje part, inklusive telefonkiosker eller callcenter, att använda ett obegränsat samtal-abonnemang (Professional eller Expert).

Jennifer van Rinkel in pak vastgebonden in oud krulsnoer in rode-roze gradient

Villkor

Senaste uppdatering: 14 maj 2024
Abonnemang: Professional & Expert
Fair use: 2.000 samtalsminuter per månad, per användare.

förbrukning inom rimlighetens gränser
För Professional & Expert obegränsade samtal-abonnemanget gäller att ditt samtalbeteende måste ligga inom gränserna för Fair Use Policy. Förbrukning inom rimlighetens gränser är enkelt sagt: din förbrukning i jämförelse med genomsnittlig förbrukning av andra användare hos Rinkel. För närvarande är gränsen satt till 2.000 samtalsminuter per månad, per användare. Detta gäller både inkommande och utgående samtal.

tillfälligt ökat förbruk
Förväntar du dig tillfälligt mer samtalstrafik eller finns det en legitim anledning till att du ringer mer än en genomsnittlig användare? Inga problem! Oavsett din anledning, ring 010-555 87 65 för att diskutera möjligheter.

höja fair use gränsen
Om du i förväg vet att du inte kommer att klara dig med antalet samtalminuter (2.000 per månad, per användare) har du alltid möjligheten att lägga till en extra användare. Detta gör du enkelt i My Rinkel miljön. Det spelar ingen roll för oss vilken användare som ringer mest, så om du har två användare och en ringer 4.000 minuter och den andra 0? Då är det inget problem!

Juridisk information
Företagsanvändning av vår tjänst är endast tillåten i överensstämmelse med dina vanliga företagsaktiviteter. Om det finns ett samtalbeteende som objektivt betraktas som oskäligt, överdrivet eller missbruk, kan Rinkel B.V. debitera extra kostnader och/eller delvis inaktivera tjänsten eller ensidigt avsluta avtalet. Självklart förblir de kostnader som uppstått (genom samtalstid eller andra inköp) skyldiga av användaren.

Det anses vara missbruk om konsekvenserna av att använda Professional eller Expert-tjänsten rimligtvis inte kan betraktas som normalt eget bruk (3x mer förbrukning) eller när användningen bryter mot lagen eller sociala omsorgsnormer. Vid en stor mängd samtal (under korta perioder), vare sig det är utomlands eller i något annat fall där användningen resulterar i att Rinkel B.V. eller tredje part störs, anses det också vara missbruk. Rinkel B.V. har rätt att vidta åtgärder för att begränsa eller förhindra missbruk.