Rinkel AI manifest

4 principer för ansvarsfull AI: ett manifest för etiskt och framgångsrikt användande.


Många människor, inklusive 71 % av entreprenörer som du, oroar sig för hur AI kommer att påverka deras arbete, deras företag och samhället i stort. Men de inser också att det går snabbare, är roligare och mer tillfredsställande för alla att överlåta de tråkiga, repetitiva uppgifterna till en maskin. Det sparar också tid och pengar för dig, vilket gör ditt företag mer produktivt och lönsamt. I det här manifestet ger vi dig vår syn på hur AI bör och inte bör användas och hur man bygger en meningsfull, effektiv och lönsam arbetsplats med AI.

Vi har frågat våra kunder vad de tycker om AI. Vad visar det sig? Mer än hälften, ungefär 53%, använder redan någon form av AI-verktyg. Och 79% är (mycket) positiva till AI. De känslor vi hör mest omkring AI är nyfikenhet, fascination och förundran. Men det finns också oro. Ungefär 71% är oroliga över AI:s påverkan på samhället. De är rädda för saker som förlust av integritet, deepfakes, desinformation och samhällets sönderfall. Vi delar dessa bekymmer.

AI är en teknologi som måste användas med omsorg och sunt förnuft. Precis som alla andra teknologier kan AI användas oansvarigt eller rent av illvilligt. Vi vill höra till the good guys, och vi antar att du också vill det.

En effektiv, meningsfull framtid

För oss är 'av'-knappen den viktigaste knappen på en telefon för en sund balans mellan arbete och privatliv. Du vill behålla kontrollen och ha tillräckligt med utrymme för djupt, fokuserat arbete. AI kommer att förändra hur vi arbetar, men det kommer aldrig att förändra vår mission.

När den används på rätt sätt kan AI-teknologi bidra till denna mission och hjälpa dig att driva ditt företag utan att offra varje kväll och varje helg eller låta dina anställda göra tråkigt arbete. Men även om vi älskar teknologi, handlar det aldrig om teknologi för oss. AI, särskilt i form av språkmodellen GPT, är katalysatorn för många möjligheter. Hur vi använder dessa möjligheter är upp till oss.

Frågan bör alltid vara: bidrar det till att skapa mer utrymme och tid för dig och de människor som arbetar för dig? Vi bygger bara de funktioner som gör det.

Medan vi hjälper dig att transformera ditt företag, transformeras också vårt eget företag. Under de kommande åren blir Rinkel en AI-driven innovationsmotor. Rinkel AI blir en förlängning av dig: det blir din digitala kollega. Den anställde som klarar av tråkiga sysslor på sekunder och hjälper dig att få tillbaka din tid, energi och entusiasm eftersom du får tid över för meningsfullare arbete och för de saker utanför arbetet som gör livet värt att leva.

För att göra dessa transformationer framgångsrika behöver vi en etisk ram. En uppsättning principer som leder oss i ansvarsfull implementering av nya teknologier.

Oro och frågor kring AI: vikten av ett stegvist införande

Med teknik som är så ny och störande känner vi människor alltid motstånd och rädsla. Detta kan påverka dig som företagare på två sätt: för det första kan dina anställda ha reservationer om AI och användning av data. För det andra kan du själv undra över vad påverkan kommer att vara från AI på ditt liv och ditt företag.

Vad händer med mitt jobb om allt automatiseras? Kommer AI att tala om för mig hur jag ska göra mitt arbete? Kommer varje rörelse jag gör att registreras och analyseras? Kommer generativ AI som ChatGPT och bots att ersätta all mänsklig kontakt och all kreativitet?

Detta är legitima frågor som varje företag måste svara på innan det börjar arbeta med AI-teknologi. Och om du gör det, gör det då på ett medvetet, välavvägt sätt. Detta ger dina anställda (och dig) chansen att se teknologin i aktion och erkänna dess värde innan du beslutar dig för att gå all in och vända upp och ner på alla dina befintliga affärsprocesser med AI.

Vår forskning visar att de flesta människor ser värdet av AI och förstår att det kommer att hjälpa dem att utföra sitt arbete bättre och mer effektivt. Och även de som från början inte erkänner dess värde kan tas med på denna resa. Så länge de känner att deras oro tas på allvar och att försiktighetsåtgärder vidtas.

4 principer för ansvarsfull AI

Medan vi utforskar det okända området av AI-innovation behöver vi riktlinjer som ser till att vi hittar svar på frågor som vi aldrig tidigare har ställts inför. På Rinkel har vi stora planer med AI, men vi vill också göra det rätta. Därför har vi formulerat våra 4 principer för ansvarsfull AI.
 

Princip 1: var öppen för diskussion

Vi måste i varje skede kontinuerligt prata öppet och ärligt med varandra om integritet, potentiella risker och det värde som AI ger. Vi för dessa samtal dagligen, både internt och med våra användare, och vi är glada att även föra dem med dig och dina medarbetare.
 

Princip 2: följ reglerna

Innan du börjar experimentera med AI, se till att du fullt ut följer gällande lagstiftning. Enligt GDPR behöver du dina kunders och anställdas tillstånd för att använda deras data. EU har nyligen även antagit AI-lagen, som begränsar vad företag kan göra med AI och data. Beroende på din bransch kanske du inte får använda specifik data för AI-applikationer. Telefonsamtal i juridisk eller medicinsk kontext innehåller till exempel mycket känslig information. Innan du samlar in och analyserar data vill du vara 100% säker på att du inte bryter mot lagen. Allt vi utvecklar följer alltid regelverket och sätter aldrig dina data i fara. Vi kommer aldrig att mata in dina uppgifter i en öppen AI-modell som ChatGPT, som lagrar allt och använder användardata på ibland oväntade sätt.
 

Princip 3: Kasta bort det du inte behöver

AI handlar om att dra värde ur data, inte om att tanklöst samla in så mycket data som möjligt. När vi utökar AI-funktionerna i våra produkter strävar vi efter att bygga allt så att vi bara lagrar det som behövs för att du ska kunna göra ditt jobb. Vi har ingen "dold databas" där alla dina uppgifter lagras och monetariseras. Vi ger dig alltid många alternativ och konfigurationer för att ställa in den nivå av datanvändning och -bevarande som du känner dig bekväm med.
 

Princip 4: AI ska alltid vara "opt-in

Framgångsrik AI börjar med dina användares förtroende. Det förtroendet förlorar du om du använder människors data utan uttryckligt tillstånd. Detta skapar motstånd mot innovation, vilket i slutändan stoppar dina AI-ansträngningar. Berätta alltid ärligt för människor vilken data du använder och vad du gör med den. Be om deras uttryckliga tillstånd. Om de väljer att inte ge det: respektera det valet, oavsett vad som händer. Detta är det rätta sättet. Och för oss är det det enda sättet.

Låt oss prata om AI

Nyfiken på möjligheterna med AI för din verksamhet? Eller orolig över vad all denna nya teknologi kommer att innebära för dig? Eller, som de flesta människor, lite av båda? Prata med oss och ställ alla dina frågor. Du kan ringa, mejla, chatta eller skicka ett WhatsApp-meddelande från vår kontaktsida.

Om Rinkel

År 2014 grundade vi Rinkel med en tydlig vision: att radikalt förändra sättet som företagare kommunicerar med sina kunder. Allt detta med en tillgänglig telefonväxel för små företag, där du enkelt kan använda ett fast nummer via mobiltelefonen eller datorn. Inga långvariga kontrakt eller långsam support. Bara Rinkel.