Hur stödjer AI insikter dig?

Låt AI insikter ta över ditt arbete. Med sammanfattningar av dina samtal kan du snabbt läsa tillbaka vad som har diskuterats, vilka ämnen som ofta tas upp, och du ser i ett ögonkast var möjligheterna finns.

Effektivt arbete med kvalitativa sammanfattningar

Så snart ett samtal har avslutats börjar AI insikter direkt arbeta och levererar inom några minuter en kortfattad och klar sammanfattning av allt som diskuterats under samtalet. Resultatet? Kvalitativa samtalssammanfattningar - som till och med får oss att bli lite tysta!

Med sammanfattningen från AI insikter kan du enkelt navigera genom dina samtal, titta på alla diskuterade ämnen och behålla översikten när som helst. Inga detaljer går dig förbi, och att ta anteckningar hör också till det förflutna! Denna funktionalitet är mycket användbar eftersom du kan koncentrera dig helt på själva samtalet. Något som har en enorm inverkan på kvaliteten och servicen du erbjuder.

Direkt insikt i dina samtalsämnen med ämnen

Efter att ha skrivit sammanfattningen filtrerar AI insikter direkt de behandlade ämnena och kopplar dessa till samtalet.

Med hjälp av dessa ämnen får du omedelbar insikt i vad dina telefonsamtal handlar om. Detta gör det också mycket lättare att söka igenom dina samtal, särskilt om du till exempel vill hitta det där specifika samtalet.

Exempel på ämnen: #faktura #betalning #support #klagomål

Vad är det som pågår inom ditt företag?

Med hjälp av AI insikter analyseras ditt samtal noggrant, vilket ger intressanta insikter om dina samtalspartners tillfredsställelse. Med denna avancerade teknik får du en klar bild av om du ofta har att göra med nöjda, missnöjda eller neutrala kunder på linjen.

Denna analys utgör ett kraftfullt komplement till sammanfattningen av ditt samtal. Det gör det möjligt för dig att direkt upptäcka vilka specifika ämnen dina kunder är positiva eller negativa till. Detta är värdefull information som du kan använda för att ytterligare förbättra ditt företag.

Med dessa insikter om dina samtalspartners stämning kan du vidta riktade åtgärder och optimera dina produkter, tjänster eller processer!
 

integrera alla fynd i dina rapporter

Sammanfattningarna som AI insikter genererar ger dig en översikt över de viktigaste punkterna och ämnena som har diskuterats under samtalen. Men det går vidare än så. AI insikter identifierar också trender och mönster i samtalen och ger insikt i dina kunders tillfredsställelse, deras behov och eventuella utmaningar.

Du kan till exempel få insikt i vilka ämnen som är mest förekommande och vilka aspekter av kundtjänsten som genererar de mest positiva eller negativa reaktionerna.

Med denna kunskap kan du vidta riktade åtgärder för att förbättra kundupplevelsen, öka effektiviteten och optimera ditt teams produktivitet!

Börja också med AI Insikter