Hur kopplar jag vidare ett samtal via Rinkel Webbtelefon?


Rinkel collega Mikaela
Mikaela Bengtson
uppdatera: 03 oktober 2023

I den här artikeln går vi igenom hur du vidarekopplar samtal i Webbtelefonen.

  • Hur kopplar jag vidare ett samtal med en förhandsavisering?

  • Vad gör jag om kollegan jag vill koppla till inte är tillgänglig?

  • Hur kopplar jag vidare ett samtal utan förhandsavisering (blindkoppling)?


Hur kopplar jag vidare ett samtal med förhandsmeddelande?

Det 'standard' sättet att vidarekoppla till en kollega är med ett förhandsmeddelande. När du klickar på 'koppla' i samtalsskärmen sätter du tillfälligt samtalet på vänt medan du ringer din kollega. Sedan kopplar du samtalet vidare.

På detta sätt ger du din kollega möjligheten att ange om han/hon vill besvara samtalet, eller till exempel ringa tillbaka senare.


Vad gör jag om kollegan jag vill koppla till inte är tillgänglig?

När din kollega anger att han/hon inte är tillgänglig för samtalet kan du välja att återta samtalet och avsluta det själv.

Klicka sedan på 'avbryt' knappen efter vidarekopplingen och ta ut samtalet från parkeringsläget genom att klicka på 'parkera'.


Hur kopplar jag vidare ett samtal utan förhandsavisering (blindkoppling)?

Vill du vidarekoppla direkt till din kollega utan ett mellansteg? Välj då att koppla vidare utan förhandsavisering.

På detta sätt kopplar du direkt samtalet till din kollega. Detta är praktiskt när din kollega förväntar sig ett samtal, eller när du vill vidarekoppla till den allmänna support avdelningen!

Klicka på 'koppla direkt', skriv sedan, kopiera eller knappa in din kollegas nummer och samtalet kopplas direkt vidare.

I din webbläsare får du sedan ett meddelande om att samtalet faktiskt har kopplats vidare till din kollega.