Hur börjar jag med valmenyn på iPhone


Rinkel collega Mikaela
Mikaela Bengtson
uppdatera: 03 oktober 2023
  1. Klicka på valmenyn under inställningar (nere till höger)

  2. Välj: Instruktioner för den som ringer Innan valmenyn startar kommer den som ringer att höra ett ljudklipp (Välkommen till Rinkel, tryck 1 för support, tryck 2 för administration etc.). Välj under denna rubrik vilket klipp du vill spela upp.

  3. Hur ofta ska instruktionerna upprepas? Bestäm hur många gånger du vill att instruktionerna från valmenyn ska upprepas innan samtalet bryts eller vidarekopplas till standardvalet.

  4. Markera 'Valmeny' Först när du har installerat ovanstående steg kan valmenyn aktiveras. Detta för att undvika otillgänglighet och eventuell förvirring för den som ringer.

Fortsätt med inställningen av ditt valmeny?