Hur startar jag valmenyn på min Android?


Rinkel collega Mikaela
Mikaela Bengtson
uppdatera: 03 oktober 2023
  1. Du hittar valmenyn under den utfällbara menyn (3 streck, uppe till vänster).

  2. Välj Instruktion för den som ringer. Innan valmenyn startar kommer den som ringer att höra ett ljudklipp (Välkommen till Rinkel, tryck 1 för support, tryck 2 för administration etc.). Ange under denna rubrik vilket klipp du vill spela upp.

  3. Hur ofta ska instruktionen upprepas? Ange hur ofta du vill att valmenyinstruktionen ska upprepas innan samtalet avslutas eller vidarekopplas till standardvalet.

  4. Kryssa i 'Valmeny'. Först när du har installerat ovanstående steg kan valmenyn aktiveras. På detta sätt undviker vi otillgänglighet och eventuell förvirring för den som ringer.

Läsa vidare?