Vad är en telefonkö hos Rinkel och vad kan jag göra med den?


Rinkel collega Mikaela
Mikaela Bengtson
uppdatera: 27 oktober 2023

Praktiskt när du redan pratar i telefon, eller behöver lite extra tid innan du svarar.

I den här artikeln svarar vi på följande frågor:

 • Vad är en telefonkö?

 • Hur ställer jag in telefonkön via My Rinkel på datorn?

 • Hur ställer jag in telefonkön via My Rinkel på min iPhone?

 • Hur ställer jag in telefonkön via My Rinkel på min Android-telefon?

Tips: Telefonkön kan också användas tillsammans med ett valmeny!


Vad är telefonkö?

Hos Rinkel definieras telefonkön som följande: Telefonkön aktiveras när ett samtal, efter den första ringningsomgången, inte besvaras.

Detta betyder:

 1. Vi sköter vidarekopplingen precis som du har ställt in den. Detta fortsätter tills den maximala ringningstiden har passerat (standardinställningen är 20 sekunder). Låt säga att du har ställt in att dina 3 nummer i vidarekopplingen ska besvaras en efter en. Då gör vi detta så länge, tills du svarar, eller tills ringningstiden är slut.

 2. Om ringningstiden tar slut? Då kollar vi om du har ställt in en telefonkö. Om detta är fallet, placerar vi din uppringare i kön. En uppringare kan vara i telefonkön precis så länge som du har ställt in.

 3. Om den maximala tiden i telefonkön har passerat och samtalet ännu inte har besvarats? Då går vi vidare till din inställda "inget svar"-alternativ (lägg på utan meddelande eller lägg på och gå till röstmeddelande).

Vad är skillnaden mellan en telefonkö och vänteläget?

Skillnaden mellan telefonkön och vänteläget är att du alltid manuellt placerar någon i vänteläget, även efter att samtalet har besvarats. Du kan ta tillbaka samtalet från vänteläget eller koppla det vidare.

Telefonkön används endast när samtalet ännu inte har besvarats och är en automatisk process. Vänteläget används till exempel när du vill koppla en uppringare till en kollega, behöver några minuter för att kolla upp något för en kund, eller behöver diskutera något under ett telefonsamtal.


Hur ställer jag in telefonkön via My Rinkel på datorn?

 1. Gå till My Rinkel

 2. Klicka på Anpassa under Vidarekoppling

 3. Markera under Ytterligare alternativ inställningen: Placera uppringaren först i telefonkön när samtalet inte direkt besvaras.

 4. Fler alternativ visas. Här ställer du in:

 5. Hur lång tid telefonkön maximalt ska vara

 6. Om du vill ha väntemusik och vilken väntemusik

 7. Om du vill spela upp ett meddelande när en uppringare placeras i telefonkön. Om ja, vilket meddelande det ska vara

 8. Klicka på Spara ändringar. Endast på detta sätt sparas ändringarna.

Arthurs gyllene tips: Folk tenderar ofta att vänta längre om du meddelar dem att de behöver vänta. Exempelvis med ett meddelande som säger: "Alla våra medarbetare är upptagna. Vänligen vänta. Du kommer att hjälpas så snart som möjligt." Jag rekommenderar därför att du definitivt ställer in ett sådant meddelande.


Hur ställer jag in telefonkön via My Rinkel på min iPhone?

 1. Gå till My Rinkel-appen på din iPhone

 2. Gå till Inställningar längst ned till höger på skärmen

 3. Klicka på Vidarekoppling och sedan på Telefonkö

 4. Klicka på reglaget för att aktivera telefonkön. Ställ in din maximala väntetid, väntemusik (valfritt) och eventuell ljudinspelning direkt.

Mikaelas gyllene tips: Folk tenderar ofta att vänta längre om du meddelar dem att de behöver vänta. Exempelvis med ett meddelande som säger: "Alla våra medarbetare är upptagna. Vänligen vänta. Du kommer att hjälpas så snart som möjligt." Jag rekommenderar därför att du definitivt ställer in ett sådant meddelande.


Hur ställer jag in telefonkön via My Rinkel på min Android-telefon?

 1. Gå till My Rinkel appen

 2. Tryck på de tre horisontella strecken längst upp till vänster

 3. Välj Vidarekoppling i denna meny

 4. I nästa meny trycker du på Telefonkö

 5. Aktivera telefonkön med kryssrutan. Ange direkt den maximala väntetiden, väntemusik (valfritt) och eventuell ljudinspelning.

 6. Tryck högst upp till höger på Spara. Endast då sparas dina ändringar.

Arthurs gyllene tips: Folk tenderar ofta att vänta längre om du meddelar dem att de behöver vänta. Exempelvis med ett meddelande som säger: "Alla våra medarbetare är upptagna. Vänligen vänta. Du kommer att hjälpas så snart som möjligt." Jag rekommenderar därför att du definitivt ställer in ett sådant meddelande.