Hur ställer jag in vidarekopplingen via My Rinkel-appen (iPhone)?


Rinkel collega Mikaela
Mikaela Bengtson
uppdatera: 13 oktober 2023

Det finns olika sätt att koppla vidare ditt fasta nummer. I den här artikeln går vi igenom hur du ställer in vidarekopplingen via My Rinkel-appen på din iPhone:

 • Vilka vidarekopplings alternativ finns det?

 • Hur lägger jag till en användare eller ett nummer i vidarekopplingen?

 • Hur tar jag bort en användare eller ett nummer från vidarekopplingen?

 • Hur kan jag temporärt aktivera/inaktivera en användare eller ett nummer?

 • Hur ställer jag in ordningen på vilka användare/nummer som ringer?


Vilka vidarekopplingsoptioner finns det?

Välj i vilken ordning du vill ha vidarekopplingen när ett samtal kommer in.

 • Samtidigt... samtalet går till varje kollega samtidigt (först till kvarn-principen)

 • En efter en... Har du flera kollegor och vill att kollega 1 ska vara den första som svarar? Aktivera detta alternativ och placera kollega 1 högst upp i listan.


Hur lägger jag till en användare eller ett nummer i vidarekopplingen?

Lägg till en användare

 • Öppna My Rinkel-appen

 • Klicka längst ner till höger på Inställningar och sedan på Vidarekoppling

 • Klicka på Lägg till nummer och välj rätt person under Välj användare

 • Användaren har lagts till i vidarekopplingen!

Lägg till ett nummer

 • Öppna My Rinkel-appen

 • Klicka längst ner till höger på Inställningar och sedan på Vidarekoppling

 • Klicka på Lägg till nummer och ange numret under Ange nummer

 • Användaren har lagts till i vidarekopplingen!

Bra att veta! Du kan koppla vidare till lika många nummer som antalet användare i ditt abonnemang. Så om du har ett abonnemang med 3 användare kan du koppla vidare till (maximalt) 3 användare/nummer.


Hur tar jag bort en användare eller nummer från vidarekopplingen?

 • Öppna My Rinkel-appen

 • Klicka längst ner till höger på Inställningar och sedan på Vidarekoppling

 • Klicka på Ändra längst upp till höger

 • Klicka på det röda ikonen framför den användare du vill ta bort från vidarekopplingen

 • Klicka sedan på Klar för att spara dina ändringar


Hur kan jag temporärt aktivera/inaktivera en användare eller ett nummer?

 • Öppna My Rinkel-appen

 • Klicka längst ner till höger på Inställningar och sedan på Vidarekoppling

 • Klicka på Ändra längst upp till höger

 • Använd reglaget för att aktivera eller inaktivera användaren i vidarekopplingen

 • Klicka sedan på Klar för att spara dina ändringar

Denna funktion är perfekt om du till exempel går in i ett möte eller är borta för dagen och tillfälligt inte vill ta emot samtal. Glöm bara inte att aktivera funktionen så snart du vill ta emot samtal igen.


Hur ställer jag in ordningen på vilka användare/nummer som ringer?

Vi kallar detta också för ringsordning och du ställer in den så här:

 • Öppna My Rinkel-appen

 • Klicka längst ner till höger på Inställningar och sedan på Vidarekoppling

 • Klicka på Ändra längst upp till höger

 • Tryck på de tre linjerna bakom reglagen och dra användaren/numret uppåt eller nedåt för att justera ordningen

 • Klicka sedan på Klar för att spara dina ändringar

Ändringarna genomförs direkt.