Hur ställer jag in vidarekoppling via appen My Rinkel (Android)?


Rinkel collega Mikaela
Mikaela Bengtson
uppdatera: 13 oktober 2023

Det finns flera sätt att vidarekoppla ditt fasta nummer. I den här artikeln går vi igenom hur du ställer in vidarekoppling med appen Min Rinkel på din Android-telefon:

 • Vilka alternativ för vidarekoppling finns det?

 • Hur lägger jag till en användare eller ett nummer i vidarekopplingen?

 • Hur tar jag bort en användare eller ett nummer från vidarekopplingen?

 • Hur gör jag för att tillfälligt aktivera/inaktivera en användare eller ett nummer?

 • Hur ställer jag in i vilken ordning användare/nummer ska ringas upp?


Vilka alternativ finns det för vidarekoppling av samtal?

Välj vilket vidarekopplings alternativ du vill behålla när ett samtal kommer in.

 • Samtidigt... samtalet kommer till varje kollega samtidigt (först till kvarn)

 • En i taget... Jobbar du med flera kollegor och vill att kollega 1 ska vara först i kön? Aktivera då detta alternativ och sätt kollega 1 överst på listan.


Hur lägger jag till en användare eller ett nummer i vidarekopplingen?

Lägg till en användare

 1. Öppna appen My Rinkel

 2. Gå till menyn uppe till vänster och klicka sedan på Vidarekoppling

 3. I den nyöppnade menyn klickar du på Vidarekopplad till

 4. På den här sidan klickar du på + -ikonen längst ner till höger och väljer Välj användare

 5. Välj den användare som du vill lägga till i vidarekopplingen

 6. Användaren är nu tillagd och omedelbart aktiv i vidarekopplingen

Lägg till ett nummer

1. Öppna appen My Rinkel

2. Gå till menyn längst upp till vänster och klicka sedan på Vidarekoppling

3. I den nyöppnade menyn klickar du på Vidarekopplad till

4. På den här sidan klickar du på + -ikonen längst ner till höger och väljer Ange telefonnummer

5. Ange det nummer du vill lägga till i vidarekopplingen och klicka på Ok

6. Numret är nu tillagt och omedelbart aktivt i vidarekopplingsfunktionen

Bra att veta! Du kan vidarekoppla till så många nummer som antalet användare i ditt abonnemang. Så om du har ett abonnemang med 3 användare kan du vidarekoppla till (max) 3 användare/nummer.


Hur tar jag bort en användare eller ett nummer från vidarekoppling?

 1. Öppna appen My Rinkel

 2. Gå till menyn uppe till vänster och klicka sedan på Vidarekoppling

 3. I den nyöppnade menyn klickar du på Vidarekopplad till

 4. Svep användaren eller numret du vill ta bort till vänster eller höger

 5. Användaren eller numret har nu tagits bort


Hur gör jag för att tillfälligt aktivera/inaktivera en användare eller ett nummer?

 1. Öppna appen My Rinkel

 2. Gå till menyn uppe till vänster och klicka sedan på Vidarekoppla

 3. I den nyöppnade menyn klickar du på Vidarekoppla till

 4. Till höger om användaren eller numret klickar du på ikonen "växla". Aktiv = fetstil, inaktiv = ljust tryck

 5. Ändringen är omedelbart aktiv

Denna funktion är perfekt om du t.ex. ska på ett möte eller är frånvarande en dag och tillfälligt inte vill ta emot samtal. Kom bara ihåg att aktivera dig själv så snart du vill ta emot samtal igen.


Hur ställer jag in i vilken ordning användare/nummer ska ringas upp?

Vi kallar även detta för anropsordning och ställer in den på följande sätt:

 1. Öppna appen My Rinkel på din Android-telefon

 2. Klicka på de tre staplarna uppe i vänstra hörnet och sedan på Vidarekoppling

 3. Klicka på Vidarekopplat till

 4. Du kommer att se alla användare och/eller nummer som finns i vidarekopplingsordningen. Dra de tre strecken till vänster om numren/användarna uppåt eller nedåt för att justera samtalsordningen.

Justeringar görs omedelbart.