Hur ställer jag in valmenyns alternativ på datorn?


Rinkel collega Mikaela
Mikaela Bengtson
uppdatera: 03 oktober 2023

Varför skulle jag vilja ha en valmeny?
Det sparar både dig och uppringaren mycket tid, uppringaren hamnar direkt på rätt avdelning och ditt företag utstrålar omedelbar professionalitet.

Du hittar inställningarna för valmenyn i My Rinkel under Nummer och sedan Valmeny.

 • Hur ställer jag in en knapp?

 • Hur kopplar jag vidare till en avdelning?

 • Vilka ytterligare alternativ har jag i valmenyn?


Hur ställer jag in en knapp?

I exemplet ställer vi in knapp 1 enligt följande:

 1. Menyvalet är aktivt. Denna knapp skjuts åt sidan så snart du ställer in valmenyn, för att förhindra att vidarekopplingen är aktiverad samtidigt som din valmeny.

 2. Använd knappen som standardval. Om uppringaren inte gör ett val i din meny kan du ställa in en knapp som "standardval".

 3. Spela upp ett ljudinspelning. När uppringaren trycker på knapp 1 och uppringaren kopplas vidare till en viss linje, kan du spela detta i ditt ljudmeddelande.

 4. Därefter under rubriken "därefter" väljer du antingen 1. Vidarekoppla uppringaren eller 2. Koppla uppringaren till röstbrevlådan. Om du väljer alternativ 2 kommer uppringaren att höra din röstbrevlåda. Alternativ 1 förklarar vi nedan!

Obs: Varje tangent som du vill ha aktiv måste ställas in individuellt.


Hur kopplar jag vidare till en avdelning?

Genom att välja 'Koppla samtalet vidare' på din knapp och sedan klicka på Anpassa, hamnar du på en annan sida för vidarekopplingen.

 1. Vidarekoppla till nummer: Detta fungerar på samma sätt som vid vidarekoppling, enda skillnaden är att du nu ställer in det bakom en tangent. Om den som ringer trycker på 1, fyll i telefonnumret dit och när samtalet ska kopplas.

 2. Vid uteblivet svar röstmeddelande: Om du inte kan svara kan du också välja att koppla den som ringer till röstmeddelandet. Finns ljudklippet inte i listan? Gå då till Inspelningar i My Rinkel.

 3. Vid uteblivet svar: Bryt förbindelsen: Vill du att förbindelsen ska brytas direkt om du inte svarar, välj då detta alternativ.

 4. Vid uteblivet svar: Spela upp ett sista ljudklipp innan förbindelsen bryts: Med detta alternativ kan du också spela upp ett ljudklipp innan samtalet bryts.


Vilka ytterligare alternativ har jag i valmenyn?

Med de ytterligare alternativen har du också möjligheten att placera den som ringer i en kö!

 • Placera den som ringer i kön: Dra knappen på så aktiverar du kön.

 • Maximal tid i kön: Välj här den maximala kötiden (i minuter) som någon kan vara i kön innan "inget svar"-alternativet aktiveras.

 • Spela en väntemusik:

 • Spela en inspelning: Innan den som ringer placeras i kön kan du låta en inspelning spelas upp.