Hur ställer jag in vad som händer vid Inget Svar, vilka alternativ finns?


Rinkel collega Mikaela
Mikaela Bengtson
uppdatera: 10 oktober 2023

När du inte är tillgänglig eller redan i ett samtal, kopplas ett samtal först till de andra telefonnumren i vidarekopplingen.

Om alla telefonnummer inte är tillgängliga, är "Inget Svar"-funktionen en lösning.

Vi går igenom "Inget Svar"-funktionen:

 • Hur ställer jag in en kö när jag inte kan svara?

 • Vilka andra alternativ har jag när ett samtal inte besvaras?


Hur ställer jag in en kö när jag inte kan svara?

Om du aktiverar köfunktionen kommer den som ringer att placeras i kön om det inte finns något svar. Vi fortsätter att ringa numren i vidarekopplingen tills time-outen (antal förflutna minuter) för kön har uppnåtts.

 1. Gå till Nummer i My Rinkel

 2. Klicka på telefonnumret till vänster som du vill aktivera kön för och gå till Vidarekopplings kolumnen

 3. Dra reglaget till höger vid 'placera först den som ringer i kön' i den Ytterligare Inställningar-kolumnen

 4. Välj den maximala tiden i kön

 5. Välj alternativet kömusik och välj den önskade kömusikinspelningen (lyssna på kömusikalternativen genom att klicka på den gröna mixpanelen)

 6. Välj 'spela in inspelning' om du vill att en inspelning ska spelas upp när den som ringer placeras i kön

 7. Spara dina ändringar


Vilka andra alternativ har jag när ett samtal inte besvaras?

Om samtalet inte besvaras inom time-outen (standard 20 sekunder) eller den inställda time-outen för kön, dirigeras den som ringer till något av följande alternativ:

 • Koppla den som ringer till röstmeddelandet. Det inspelade meddelandet hittar du under Röstmeddelande i My Rinkel, i My Rinkel-appen, och vi skickar det till din inkorg med en MP3 som bilaga.

 • Bryt förbindelsen

 • Spela upp ett sista inspelat meddelande innan förbindelsen bryts.

Du hittar dessa funktioner under: Vid Inget Svar under Vidarekoppling i My Rinkel.