Hur ställer jag in mina öppettider?


Rinkel collega Mikaela
Mikaela Bengtson
uppdatera: 13 oktober 2023

I denna artikel besvarar vi följande frågor:

 • Hur ställer jag in mina öppettider

 • Vilka alternativ finns det utanför mina öppettider?

Vill du ha stängt under en del av dagen, till exempel under din lunchrast? Kolla då in vår andra artikel: Hur stänger jag min telefon en del av dagen?


Hur ställer jag in mina öppettider?

 1. Gå till Nummer-sidan i My Rinkel

 2. Välj rätt nummer i den vänstra kolumnen

 3. Klicka på Anpassa i kolumnen Öppettider

 4. Välj önskade dagar och tider i öppettidstabellen

 5. I tabellen Stängt väljer du vad en uppringare hör utanför öppettiderna


Vilka alternativ finns det utanför mina öppettider?

På höger sida av sidan har du möjlighet att ange vad som ska hända med ett samtal när du är stängd.

Du har följande alternativ här:

 • Bryt anslutningen.

 • Spela upp ett ljudklipp och bryt anslutningen.

 • Spela upp ett ljudklipp och skicka uppringaren till röstbrevlådan.

 • Spela upp ett ljudklipp och koppla uppringaren till ett annat telefonnummer.