Hur hanterar jag vidarekoppling på min dator?


Rinkel collega Mikaela
Mikaela Bengtson
uppdatera: 13 oktober 2023

Det finns flera sätt att vidarekoppla ditt fasta nummer. I denna artikel går vi igenom hur du ställer in vidarekoppling via My Rinkel på din dator.

 • Vilka vidarekoppling alternativ finns det?

 • Hur lägger du till en användare eller ett nummer i vidarekopplingen?

 • Hur tar du bort en användare eller ett nummer från vidarekopplingen?

 • Hur kan jag temporärt aktivera/inaktivera en användare eller ett nummer?

 • Hur ställer jag in ordningen på hur användare/nummer ringer upp?


Vilka vidarekopplings alternativ finns det?

Välj vilken ordning du vill hålla för vidarekoppling när ett samtal kommer in.

 • Samtidigt ... samtalet tas emot av varje kollega samtidigt (först till kvarn)

 • En efter en ... Jobbar du med flera kollegor och vill att kollega 1 ska vara först på linjen? Aktivera detta alternativ och sätt kollega 1 överst på listan.


Hur lägger du till en användare eller ett nummer i vidarekopplingen?

Lägg till en användare

 1. Gå till My Rinkel

 2. Klicka sedan på Vidarekoppling och "anpassa"

 3. Till höger om fältet "Lägg till nummer" hittar du den så kallade adressboksikonen som du kan klicka på

 4. Välj i den nyöppnade skärmen användaren du vill lägga till i vidarekopplingen

 5. Användaren har nu lagts till, glöm inte att klicka på Spara ändringar till höger för att aktivera det direkt.

Lägg till ett nummer

 1. Ange i fältet "Lägg till nummer" det nummer du vill koppla vidare till

 2. Klicka på + ikonen efter att ha fyllt i numret

 3. Numret har nu lagts till, glöm inte att klicka på Spara ändringar till höger för att aktivera det direkt.

Bra att veta! Du kan vidarekoppla till lika många nummer som antalet användare i ditt abonnemang. Om du har ett abonnemang med 3 användare får du vidarekoppla till (maximalt) 3 användare/nummer.


Hur tar du bort en användare eller ett nummer från vidarekopplingen?

 1. Gå till My Rinkel

 2. Klicka sedan på Vidarekoppling eller Anpassa

 3. Klicka till höger om användaren eller numret på x-ikonen

 4. Användaren eller numret har nu tagits bort från vidarekopplingen

 5. Klicka sist på Spara ändringar för att aktivera det direkt.


Hur kan jag temporärt aktivera/inaktivera en användare eller ett nummer?

 1. Gå till My Rinkel

 2. Klicka sedan på Vidarekoppling eller Anpassa

 3. Klicka till höger om användaren eller numret på 'växel' ikonen. Aktiv = fetstil, inaktiv = lätt tryck

 4. Klicka sist på Spara ändringar för att aktivera det direkt.

Denna funktion är idealisk om du till exempel går in i ett möte eller är borta en dag och temporärt inte vill ta emot samtal. Glöm inte att sätta dig själv aktiv igen när du vill ta emot samtal.


Hur ställer jag in ordningen på hur användare/nummer ringer upp?

 1. Gå till My Rinkel

 2. Klicka sedan på Vidarekoppling eller Anpassa

 3. Välj användaren eller numret genom de tre linjerna uppåt eller nedåt och dra det till önskad position

 4. Klicka sist på Spara ändringar för att aktivera det direkt.

Obs: Detta fungerar endast om du har ställt in vidarekopplingen på "en efter en till". Användarna/numren ringer då upp en efter en, under den inställda ringtiden (standard 20 sekunder), från toppen till botten.