Vad är AI insikter?


Rinkel collega Mikaela
Mikaela Bengtson
uppdatera: 03 oktober 2023

Som företagare har du helt enkelt ingen tid: oavsett om du har ett team, eller jobbar som egenföretagare eller frilansare, finns det alltid något att göra. Oavsett om det handlar om bokföring, att skaffa kunder, eller att beställa pennor med ditt varumärke.

Det är just för detta som AI insikt har skapats, ännu ett fint exempel på: 'för företagare, av företagare' vilket vi på Rinkel står för. För vi känner igen detta scenario: du har ingen tid, det finns alltid något att göra och du är aldrig 100% nöjd eller klar.

AI insikter är din egen virtuella assistent

Den uppdateras kontinuerligt med extra funktioner och utvidgningar. Just nu assisterar AI insikter dig framför allt med att behålla en överblick över din företagstelefoni:

  • Sammanfattningar: Alltid informerad om vad som diskuterades under dina eller kollegors samtal på ett kortfattat sätt.

  • Känsla: Hade du en nöjd person i telefon, var tonen neutral eller var personen verkligen missnöjd med något?

  • Ämnen: Vi lägger till samtalets ämnen i din samtalshistorik, så att du utöver din sammanfattning också har en direkt översikt över detta!

Dessutom har du din egen dashboard inom AI insikter. Du använder den till exempel för att se hur det går med ditt känsloläge över tid (förhoppningsvis blir det bättre med varje samtal!) och vilka ämnen som främst diskuteras under dina telefonsamtal. På så sätt vet du att om det till exempel ringer många om betalningar, borde du vara tydligare om detta på din webbplats eller i dina e-postmeddelanden.