fair use policy

Met een Fair Use Policy voorkomen we overbelasting van het netwerk, misbruik en overlast voor andere gebruikers. Gebruik maken van een onbeperkt bellen abonnement (Professional of Expert) is daarom niet toegestaan door bedrijven van wie de bedrijfsvoering is gericht op telefonische dienstverlening aan derden, waaronder belhuizen of callcenters.

Jennifer van Rinkel in pak vastgebonden in oud krulsnoer in rode-roze gradient

Voorwaarden

Laatste update: 14 mei 2024
Abonnementen: Professional & Expert
Fair use: 2.000 belminuten per maand, per gebruiker.

verbruik naar redelijkheid

Voor het Professional & Expert onbeperkt bellen abonnement geldt dat je belgedrag binnen de grenzen van de Fair Use Policy moet blijven. Verbruik naar redelijkheid is simpel gezegd: jouw verbruik ten opzichte van het gemiddelde verbruik van andere gebruikers bij Rinkel. Op dit moment is het limiet ingesteld op 2.000 belminuten per maand, per gebruiker. Dit geldt voor zowel inkomende als uitgaande oproepen.

tijdelijk meer verbruik

Verwacht je tijdelijk meer belverkeer of is er een legitieme reden waardoor je meer belt dan een gemiddelde gebruiker? Geen probleem! Wat je reden ook is, bel even naar 085-0609000 voor de mogelijkheden.

fair use limiet verhogen

Wanneer je van te voren al weet dat je niet genoeg hebt aan het aantal belminuten (2.000 per maand, per gebruiker), dan heb je altijd de mogelijkheid om een extra gebruiker af te nemen. Dit doe je eenvoudig in de My Rinkel omgeving. Het maakt ons niet uit welke gebruiker meer belt, dus heb je twee gebruikers en belt 1 gebruiker 4.000 minuten en de ander 0? Dan is dat geen probleem!

Legal talk

Het bedrijfsmatig gebruik van onze dienst is alleen toegestaan in overeenstemming met jouw reguliere bedrijfsactiviteiten. Indien er sprake is van belgedrag dat naar objectieve omstandigheden moet worden aangemerkt als onredelijk gebruik, buitensporig gebruik of misbruik, kan Rinkel B.V. extra kosten in rekening brengen en/of de dienstverlening (gedeeltelijk) buiten gebruik stellen of de overeenkomst eenzijdig beëindigen. Uiteraard blijven de gemaakte kosten (door belminuten of overige aankopen) door gebruiker verschuldigd.

Er is sprake van misbruik indien de gevolgen van het gebruik van de Professional of Expert dienst redelijkerwijs niet kan worden aangemerkt als normaal eigen gebruik (3x meer verbruik) of wanneer het gebruik in strijd is met de wet of met maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen. Bij het plaatsvinden van grote aantallen gesprekken (in korte periodes), al dan niet in het buitenland, of in elk ander geval wanneer het gebruik tot gevolg heeft dat Rinkel B.V. of derden hiervan hinder ondervinden, is er eveneens sprake van misbruik. Rinkel B.V. heeft het recht om hier maatregelen voor te nemen, ter beperking of voorkoming van misbruik.