Algemene actievoorwaarden

Geldig op alle abonnementen afgesloten bij Rinkel B.V. middels een actie.

Datum: 25 augustus 2023

Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) worden gebruikt door Rinkel en zijn van toepassing op acties en promoties (“Actie(s)”).

  1. Geldigheidsduur. Elk aanbod van Rinkel bestaande uit een Actie is geldig gedurende de daarin vermelde periode. Na deze periode is deelname aan de Actie niet langer mogelijk. Als er geen geldigheidsduur is gespecificeerd dan eindigt de Actie wanneer deze wordt verwijderd.
  2. Voorwerp en Doelgroep. Acties hebben betrekken op de in het aanbod beschreven product of dienst (“Voorwerp van de Actie”). Acties kunnen alleen afgenomen worden door de in de actie gecommuniceerde doelgroep (“Doelgroep”). De Doelgroep kan bijvoorbeeld geografisch beperkt zijn en/of beperkt tot nieuwe klanten of tot bestaande klanten die al bepaalde producten en/of diensten van Rinkel hebben afgenomen. Als het aanbod geen informatie hierover bevat, geldt in ieder geval dat de Doelgroep van de Actie beperkt is tot klanten die het Voorwerp van de Actie nog niet eerder in enige vorm hebben afgenomen.
  3. Combineren van acties. Acties kunnen niet gecombineerd worden met andere acties, aanbiedingen of kortingen van Rinkel. Rinkel heeft het recht om deelnemers aan een Actie uit te sluiten bij enig vermoeden van misbruik.
  4. Wijzigingen. Rinkel behoudt zich het recht voor om deze Actievoorwaarden op elk moment te wijzigen en/of aan te vullen en om Acties voortijdig te staken. Dit heeft geen invloed op Acties die al door een klant zijn verzilverd. De gewijzigde voorwaarden worden dan geplaatst bij de Actie op de relevante pagina('s) geplaatst.
  5. Algemene voorwaarden. Op elk aanbod van Rinkel en door Rinkel te leveren producten en/of diensten zijn de algemene voorwaarden van Rinkel van toepassing. Deze algemene voorwaarden kan je hier vinden en downloaden voor latere raadpleging. De aanbieder van de Actie is gelijk aan de entiteit van Rinkel waarmee uiteindelijk een contract wordt gesloten.

Deze actievoorwaarden zijn met grote zorg samengesteld, alle getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.